05 Jan

Cotele de contributii sociale in 2012

Prin Legea nr. 294/2011 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 913/22.12.2011 şi Legii nr. 293/2011 a bugetului de stat pe 2012 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 914/22.12.2011, de la 1 ianuarie 2012, contribuabilii care au personal angajat cu contract individual de muncă vor aplica cotele precizate mai jos.

Pentru angajator:

– contribuţia de asigurări sociale pentru condiţii:

a) normale de muncă – 20,8%;

b) deosebite de muncă – 25,8%;

c) speciale de muncă – 30,8%;

– contribuţia datorată în funcţie de clasa de risc între 0,15 şi 0,85%,

– contribuţia de asigurări de sănătate – 5,2%;

– contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii – 0,85%;

– contribuţia datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj – 0,5%;

– contribuţia datorată la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale – 0,25%.

Aceste cote se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2012 care au termen legal de declarare până la 25 februarie 2012.

Pentru angajat:

– contribuţia individuală de asigurări sociale – 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă;

– contribuţia individuală de asigurări de sănătate – 5,5%;

– contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj – 0,5%.

Leave a Reply