25 Feb

Acordarea tichetelor de vacanta, conditionata de profitul/venitul angajatorului

 Angajatorii vor putea acorda tichete de vacanta doar daca in anul fiscal anterior au obtinut profit sau venit, dupa caz, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2009, publicata marti in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 110.

OUG nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta, adoptata saptamana trecuta de Guvern, se aplica urmatoarelor categorii de angajatori: institutiile din sectorul bugetar, inclusiv cele care se finanteaza integral din venituri proprii, regiile autonome, societati comerciale la care statul este actionar unic sau actionar majoritar, societatile si companiile nationale si angajatorii care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca.

Potrivit OUG nr. 8/2009, tichetele de vacanta sunt bilete de valoare, integral suportate de catre angajator. Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate sub forma de tichete de vacanta reprezinta  contravaloarea a 6 salarii de baza minim brute pe tara garantate in plata, pentru un salariat, in decursul unui an fiscal.

Angajatorii vor putea acorda tichete de vacanta doar in cazul in care in anul fiscal anterior au obtinut profit sau venit, dupa caz.

Sumele corespunzatoare tichetelor de vacanta acordate de catre angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, respectiv la calculul impozitului pe venit, in limita a sase salarii de baza minim brute pe tara garantate in plata pentru fiecare angajat, pe an calendaristic, iar pentru salariat sunt scutite de plata impozitului pe venit si la contributiile sociale aferente.

In plus, contravaloarea tichetelor de vacanta nu se va lua in calcul la stabilirea venitului salarial.

De asemenea, actul normativ prevede ca angajatul care beneficiaza de tichete de vacanta nu mai poate beneficia si de prima de vacanta, in cursul anului fiscal.

Tichetele de vacanta au termen de valabilitate de un an de la data emiterii, iar valorile nominale permise pentru tichetele de vacanta sunt: 10, 20, 30, 40, 50 lei.

Totodata, ordonanta de urgenta prevede ca angajatorul si organizatiile sindicale sau reprezentantii salariatilor stabilesc de comun acord unitatea emitenta a tichetelor de vacanta cu care vor contracta prestarea serviciilor de acest tip.

Ordonanta de urgenta stipuleaza ca operatorii economici cu activitate de turism din Romania care doresc sa accepte tichete de vacanta ca modalitate de plata pot deveni unitati afiliate acestui program daca sunt autorizati de catre Ministerul Turismului conform Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism din Romania si detin structuri de primire turistice clasificate si/sau agentii de turism licentiate.  Comisionul maxim perceput de agentiile de turism nu poate depasi 10% din valoarea pachetelor de servicii.

Normele de aplicare ale Ordonantei de urgenta vor fi aprobate in termen de 15 zile.

Contraventii

Actul normativ stabileste si actiunile care constituie contraventii, precum si pedepsele pentru acestea:
– Acceptarea spre comercializare a tichetelor de vacanta de catre alte persoane decat titularul tichetului de vacanta constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.

– Acceptarea de catre unitatile de turism de tichete de vacanta pentru achizitionarea de servicii care nu indeplinesc conditiile pachetului minim de servicii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 10.000 lei si retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licentei de turism.

– Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei fapta unitatii afiliate de a da rest in bani la tichetele de vacanta.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se vor face de catre personalul cu atributii de control din Ministerul Turismului.

sursa: www.legalnet.ro

Leave a Reply