07 Jan

Contributii salariale si sociale valabile de la 1 ianuarie 2009

Ordonanta de urgentã nr. 226/2008 a abrogat OUG nr. 192/2008 (MO nr.815/2008) si stabileste urmãtoarele cote de contributii sociale (care se aplicã începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009):

– Contributia de asigurãri de sãnãtate este de 5,5% pentru salariati si 5,2%pentru angajatori (la fel ca în decembrie 2008). Pentru persoanele asigurate facultativ (prevãzute la art. 214 alin. (2) din Legea nr. 95/2006) cota este de 10,7%.

– Contributia de asigurãri sociale este de 28% (9,5% la angajat) pentru conditii normale de muncã, 33% pentru conditii deosebite de muncã si 38% pentru conditii speciale de muncã.

– Contributiile la fondul de somaj sunt de 0,5% pentru salariat si 0,5% pentru angajator. Contributia datoratã de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale rãmâne la nivelul de 0,25%.

– Contributiile de asigurãri pentru accidente de muncã si boli profesionale se stabilesc între 0,15% si 0,85%, în functie de clasa de risc.

Valoarea punctului de pensie este de 697,5 lei si se va aplica de la 1 ianuarie 2009 pânã la data de 1 a lunii urmãtoare celei în care se publicã Legea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2009. Cuantumul ajutorului de deces se stabileste la 1,072 lei pentru decesul asiguratului sau pensionarului si 851 lei în cazul unui membru de familie.

Alte prevederi se referã la eliminarea acordãrii tichetelor de masã în institutiile publice si unitãtile subordonate finantate de cãtre acestea, eliminarea compensãrii în bani a tichetelor de cãlãtorie neutilizate în anul 2008, plafonarea indemnizatiei de crestere a copilului la maxim 4,000 lei, amânarea aplicãrii contributiilor sociale asupra veniturilor din pensii pentru anul 2010.

 

Leave a Reply