29 Dec

Contributii salariale incepand cu 01.01.2011

LEGEA nr. 287/2010 –Legea bugetelor asigurarilor sociale de stat si Legea 286 /2010 – Legea Bugetului de stat  aproba cotele de contribuţii sociale aplicabile incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.

 Legea 287. — Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 – MOO 880/28.12.2010

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art.   15.    —  Câștigul  salarial  mediu  brut  utilizat  la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 este de 2.022 lei.

Art. 16. — Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 2.022 lei;

b)  unui  membru  de  familie  al  asiguratului  sau  al pensionarului, la 1.011 lei.

Art. 17. — (1) Pentru anul 2011 cotele de contribuție de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:
      a) 31,3% pentru condiții normale de muncă, datorată de  angajator și angajați, din care 10,5% datorată de angajați și 20,8% datorată de angajatori;

b) 36,3% pentru condiții deosebite de muncă, datorată de angajator și angajați, din care 10,5% datorată de angajați și 25,8% datorată de angajatori;

c) 41,3% pentru condiții speciale de muncă, datorată de angajator și angajați, din care 10,5% datorată de angajați și 30,8% datorată de angajatori.

(2) În cota de contribuție individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) este inclusă și cota de 3% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Cotele prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.

Art.  18.   — (1) În baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 76/2002  privind  sistemul  asigurărilor  pentru  șomaj  și stimularea  ocupării  forței  de  muncă,  cu  modificăril

e  și completările ulterioare, și ale art. 7 din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, pentru anul 2011 se stabilesc următoarele cote ale contribuțiilor:

a) contribuția datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 0,5%;

b) contribuția individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 0,5%;

c) contribuția datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru șomaj este de 1%;

d) contribuția datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, este de 0,25%.

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.

Art. 19. — (1) Cotele de contribuții datorate de angajatori în funcție de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 privind  asigurarea  pentru  accidente  de  muncă  și  boli profesionale, republicată, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.

 Legea 286/2010  — Legea bugetului de stat pe anul 2011

SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2011

 (3) Pentru anul 2011, cotele de contribuții pentru asigurările de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează:

a) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;

c)   5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligația plății contribuției direct sau cu plata din alte surse.

zp8497586rq

One Response to “Contributii salariale incepand cu 01.01.2011”

 1. SIMONA_H Says:

  REFERITOR LA REDUCEREA VALORII DEDUCTIBILE A DIURNEI

  (4) Următoarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit:
  g)sumele primite de angajaţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare a indemnizaţiei primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele juridice fără scop patrimonial şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizaţia acordată salariaţilor din instituţiile publice;

  Norme metodologice
  Art. 55 al.4 g)

  85. În categoria cheltuielilor de delegare şi detaşare se cuprind cheltuielile cu transportul, cazarea, precum şi indemnizaţia de delegare şi de detaşare în ţară şi în străinătate, stabilită potrivit legii