07 May

CONTRAVENTII IN CAZUL DECLARATIILOR RECAPITULATIVE VIES (390)

Prin OUG nr. 34/2009, a fost introdus in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, un nou articol, art.219^1 – Contraventii in cazul declaratiilor recapitulative.

Potrivit noilor reglementari, constituie contraventie depunerea de astfel de declaratii cu sume incorecte ori incomplete si se sanctioneaza cu amenda. Pana la momentul intrarii in vigoare a acestui act normativ, reprezenta contraventie numai nedepunerea, la termenele prevazute de lege, a declaratiilor recapitulative, nu si completarea incorecta a acestora. Aceste contraventii se sanctioneaza cu amenda de 2% din suma totala a achizitiilor/livrarilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau din diferentele declarate in plus, rezultate ca urmare a depunerii unor declaratii incorecte ori incomplete. Practic, valoarea amenzii poate ajunge la 10,5% din valoarea TVA-ului aferent achizitiei intracomunitare.

Astfel, ordinul ANAF nr. 788/2009 elimina din procedura de gestionare a declaratiilor recapitulative, aprobata prin Ordinul nr. 552/2008, posibilitatea de corectare a declaratiilor depuse initial, completate eronat, prin depunerea unui nou formular, de aceeasi forma, pana la indeplinirea termenului imediat urmator de declarare.

Intr-un comunicat emis la momentul elaborarii ordinului, ANAF a mai precizat ca, “incepand cu data de 16 decembrie 2008, data intrarii in vigoare a Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1746/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) Decont de taxa pe valoarea adaugata, au fost renumerotate randurile din cuprinsul formularului de declarare a TVA, fiind necesara actualizarea instructiunilor pentru completarea Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri, in ceea ce priveste operatiunile inscrise la randurile de regularizari din Decontul de TVA.”

 

 

Leave a Reply