09 Jun

Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative Vies (390)

Prevederi legale (introduse prin OUG 34/2009):

         Art. 33

 După articolul 219 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 219^1, cu următorul cuprins:

    “ART. 2191

    Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative

    (1) Constituie contravenţie nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau depunerea de astfel de declaraţii cu sume incorecte ori incomplete.

    (2) Fapta prevăzută la alin. (1) se sancţionează cu amendă de 2% din suma totală a achiziţiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferenţele nedeclarate rezultate ca urmare a declaraţiilor incorecte ori incomplete.

 

    (3) Nu se sancţionează contravenţional persoanele care corectează declaraţiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora.

 

Comentarii:

 

Sancţiunea priveşte numai cazurile de declaraţii recapitulative rectificative cu sume suplimentare, nu şi dacă corectarea constă în diminuarea sumelor iniţial declarate.

 

Exemplu pentru alin.(3)

O persoană impozabilă depune declaraţia recapitulativă pe 6 ale lunii iulie pentru trimestrul II al anului 2009.

După depunerea declaraţiei constată că a omis să declare o achiziţie intracomunitară. Dacă persoana în cauză depune o declaraţie recapitulativă până la data de 25 iulie inclusiv (data limită de depunere a declaraţiei recapitulative) nu va mai fi sancţionată.

 

ART. 2191

    Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative

[…]

(4) Nu se sancţionează contravenţional persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declaraţiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

 

Comentarii:

 

Posibile situaţii in care se corecteaza declaraţia recapitulativă ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile:

         situaţia retururilor de bunuri în spaţiul comunitar în alt trimestru decât cel în care a intervenit exigibilitatea livrării/achiziţiei intracomunitare, dacă se aplică măsurile de simplificare prevăzute în anexa 2 la O.M.F.P. nr. 1823/2007;.

          modificarea preţului bunurilor care au fost declarate ca achiziţie intracomunitară pe bază de autofactură, în condiţiile legii, ulterior factura primită de la furnizor având un preţ mai mare sau mai mic;

 

         declararea achiziţiei intracomunitare pe bază de autofactură, în condiţiile legii, într-un trimestru calendaristic, ulterior, la primirea facturii de la furnizor, constatându-se că exigibilitatea achiziţiei intracomunitare intervenea într-un trimestru anterior;

         modificarea bazei impozabile a achiziţiei intracomunitare şi a taxei aferente ca urmare a modificării cursului valutar de referinţă aplicabil, datorată declararii achizitiei pe baza de autofactura, ulterior fiind primita factura cu o data anterioara, dar din acelasi trimestru.

         Alte situaţii generate de erori de declarare ale furnizorilor din alte state membre, de exemplu declararea ca livrare intracomunitară a unei livrări cu instalarea realizată de furnizor,

         Operaţiuni de leasing: diferente de abordare ale statelor membre în ce priveşte declararea acestor operaţiuni

 

ART. 2191

    Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative

[…]

 

    (5) Amenda prevăzută la alin. (2) se reduce cu 50% în situaţia în care persoana impozabilă corectează declaraţia recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative.

 

Comentarii:

         Exemplu

O persoană impozabilă depune declaraţia recapitulativă pentru trim.II al anului 2009 pe 25 iulie 2009.

Omite să declare o livrare intracomunitară în valoare de 200.000 euro (echivalent în lei).

Amenda în acest caz ar fi de 4000 euro (echivalent în lei).

Dacă însă depune declaraţia recapitulativă rectificativă până la 25 octombrie 2009 (termenul limită de depunere a declaraţiei recapitulative pentru trimestrul III al anului 2009) amenda va fi redusă cu 50%, respectiv în cazul prezentat va fi de 2000 euro (echivalent în lei).

 

ART. 2191

    Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative […]

 

        (6) Dispoziţiile art. 221 alin. (1) şi (5) se aplică în mod corespunzător.( ref. la  achitarea în 48 de ore a amenzii, care se reduce la jumătate)

 

ART. 34 din OUG 34/2009

    (1) Prevederile art. 2191 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică faptelor constatate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (după data de 1 mai 2009)

 

    (2) În cazul declaraţiilor recapitulative cu termene de depunere anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dispoziţiile art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

 

         Comentarii:

         În cazul declaraţiilor recapitulative cu termene de depunere anterioare datei de 1 mai 2009, organul fiscal competent, la momentul aplicării sancţiunii contravenţionale are obligaţia să aplice principiul legii contravenţionale mai favorabile [art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001] astfel:

         a) În situaţia în care cuantumul amenzii rezultat din aplicarea procentului de 2% la suma totală a achizitiilor/livrărilor nedeclarate este mai mic decât 12.000 lei (minimul amenzii conform normelor anterioare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 34/2009) se va aplica amenda contravenţională în procent de 2%.

 

         Comentarii –continuare:

b) În situaţia în care cuantumul amezii rezultat din aplicarea procentului de 2% la suma totală a achizitiilor/livrărilor nedeclarate este mai mare decât 14.000 lei (maximul amenzii conform normelor anterioare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 34/2009) se va aplica amenda contravenţională de 12.000 – 14.000 lei. În acest caz organul fiscal va ţine cont de prevederile art. 21 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, conform cărora “Sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.”

 

         Comentarii – continuare:

c) În situaţia în care cunatumul amenzii rezultat din aplicarea procentului de 2% la suma totală a achizitiilor/livrărilor nedeclarate este cuprinsă în intervalul 12.000 – 14.000 lei, organul fiscal va aprecia, în funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte, tinând cont şi de prevederile art. 21 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001, şi va aplica amenda contravenţională mai favorabilă.

 

Prevederi legale:

Art. 34 alin.(3) din OUG 34/2009

Nu se sancţionează contravenţional persoanele care corectează, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, declaraţiile recapitulative cu termene de depunere anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Comentarii:

În cazul în care declaraţiile recapitulative cu termene de depunere anterioare datei de 1 mai 2009 se corectează, prin depunerea de declaratii rectificative, până la 1 iunie 2009 inclusiv, persoanele în cauză nu vor fi sancţionate.

 

2 Responses to “Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative Vies (390)”

 1. silvia Says:

  mi s-a spus ca daca declar in 390 aferent trim II 2009 o valoare uitata in decl 390 din trim II 2008 nu voi plati 2% pe diferenta (suma care este de 10.000 lei). Eu nu cred asta, sincer.

  M-as preleva de 2191 art. 4, deoarece nu am dedus TVA-ul aferent achizitiei). Rog o solutie.

 2. admin Says:

  Asadar daca nu ati depus inca declaratia rectificativa la data de 01.06.2009 pentru sumele anterioare intrarii in vigoare a acestei legi,este posibil sa primiti amenda.
  Finantele ar fi trebuit sa se sesizeze din trim.2 2008 ca apare o neconcordanta intre Vies si decontul de tva si ar fi trebui sa va anunte in timp util.
  Daca la acea operatiune nu ati dedus tva, adica nu ati facut taxare inversa in jurnalele de cumparari si vanzari, trebui sa veniti cu regularizare in rosu pe decontul de tva curent atat la baza cat si la tva.

  Prevederi legale:

  Art. 34 alin.(3) din OUG 34/2009

  Nu se sancţionează contravenţional persoanele care corectează, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, declaraţiile recapitulative cu termene de depunere anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

  Comentarii:

  În cazul în care declaraţiile recapitulative cu termene de depunere anterioare datei de 1 mai 2009 se corectează, prin depunerea de declaratii rectificative, până la 1 iunie 2009 inclusiv, persoanele în cauză nu vor fi sancţionate.

Leave a Reply