Archive for the 'Noutati financiar contabile' Category

20 Apr

Rata dobanzii pentru imprumuturile in valuta in anul 2010

H.G.296 ce intra in vigoare din data de 15.04.2010 modifica nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta . Daca pentru anul 2009 nivelul ratei dobanzilor pentru imprumuturile in valuta a fost stabilit la 8 %, in anul 2010 este stabilit la 6%. Atentie la calcularea dobanzilor deductibile ce afecteaza profitul impozabil pentru imprumuturile in valuta. […]

07 Apr

Rambursarea TVA pentru importuri şi achiziţii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene

Direcţia Generală a Finanţelor Publice  informează contribuabilii persoane impozabile stabilite în România că pot beneficia de rambursarea TVA achitate pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru, procedând conform celor menţionate în documentarul fiscale de mai jos. Bunurile şi serviciile care fac obiectul rambursării TVA Bunurile şi serviciile achiziţionate pentru care se […]

07 Apr

Rambursarea automata (fara control) a TVA mai mic de 10000 lei

Ordin nr. 263/2010 din 22/02/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare         Potrivit noii proceduri, deconturile prin care se solicita rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei sunt considerate, in mod automat, cu risc fiscal mic, decizia de rambursare […]

07 Apr

Precizari ANAF privind obligatia platii TVA la imobile noi si terenuri construibile de catre persoanele fizice

Ministerul Finanţelor Publice AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media   P R E C I Z Ă R I A.N.A.F.   Persoanele fizice care au achiziţionat, în perioada 2005 – 2009, de la alte persoane fizice, imobile noi sau terenuri construibile, nu fac şi nu vor face obiectul verificărilor […]

07 Apr

Modele de note explicative pentru bilantul anului 2009

Nota 1 Active imobilizate                                                                                                          – lei –                                                                                                            – lei – +————-+————————————————+———————————————–+ |             |                                                |            Ajustari de valoare***)            | |             |               Valoarea bruta**)                |   (amortizari si ajustari pentru depreciere   | |  Denumirea  |                                                |           sau pierdere de valoare)            | | elementului +————+———-+———–+————+————+————+——–+————+ |     de      |  Sold la   |          |  Cedari,  |  Sold la   […]

02 Apr

Codul Fiscal se modifica prin amanarea platilor anticipate pana in anul 2012.

Potrivit OUG nr.22, a fost amânată obligaţia plăţilor anticipate, până in 2012 pentru contribuabili, alţii decât societăţile comerciale bancare. OUG nr.22 a intrat în vigoare la data de 30.03.2010 Redam mai jos extras din OUG nr.22 : Art. I. – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. […]

02 Mar

Incepand din luna februarie 2010 angajatorii pot folosi facilitate de a da salariatii in somaj tehnic

Cu toate ca a existat si in anul 2009 aceasta facilitate, ea a fost pe perioada determinata ( pana la 31.12.2009) astfel incat angajatorii nu au putut in ianuarie 2010 sa trimita salariatii in somaj tehnic . In 2010 a fost adoptata OUG nr. 4/2010 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala pentru anul 2010 […]

02 Mar

Modificarea declaratiei 100 pentru anul 2010

M.O. 83/08.02 – Ordin nr. 1430/2010 din 03/02/2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui A.N.A.F. nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa        A fost modificat formularul declaratiei 100, fiind eliminat randul privind impozitul minim datorat.        Pentru platile anticipate, […]

02 Mar

Precizari privind impozitul pe profit anticipat pentru anul 2010

Baza legala: Codul fiscal si normele de aplicare        Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit anual datorat, conform declaratiei anuale de impozit, fara a se lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an. Incepand cu anul  2010, la stabilirea platilor anticipate se va lua […]

23 Feb

Clarificari de la Ministerul de Finante privind declaratia 101 privind impozitul pe profit anual

Completarea declaraţiei anuale de impozit pe profit (101)