06 Jan

Carnetele de muncă se desființează incepand cu 01.01.2011!!!

Începând cu 01 ianuarie 2011 carnetele de munca îsi înceteaza rolul de evidenta a muncii prestate de catre o persoana fizica în relatie cu un angajator – persoana fizica sau juridica – în baza unui contract individual de munca.
„disparitia” carnetelor de munca era stabilita pentru data de 1 ianuarie 2004, prin modificarile ulterioare, respectiv Legea 541/2003,Ordonanta de Urgenta a Guvernului 55/2006 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului 148/2008,aceasta data a fost modificata succesiv ultimul termen fiind 01 ianuarie 2011.

Potrivit articolului 296 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, vechimea în munca, acumulata pâna la data de 31 decembrie 2010, se probeaza cu carnetul de munca.

Tot de la aceasta data, 31 decembrie 2010, se abroga dispozitiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, vechimea în munca acumulata pâna la data de 31 decembrie 2010, reconstituindu-se, la cererea persoanei în cazul în care nu poseda carnet de munca la aceasta data, si nici o alta dovada eliberata de angajator, de catre instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze conflictele de munca, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care sa rezulte existenta raporturilor de munca. Ca urmare a celor de mai sus Inspectia Muncii, prin Inspectoratele Teritoriale de Munca, si-a stabilit un plan de implementare a acestei actiuni ce cuprinde urmatoarele faze:

1. Pâna la 31 decembrie 2010, I.T.M va inventaria carnetele de munca aflate în gestiunea sa,

how to get your ex girlfriend back more…

>2. Pâna la 31 martie 2011, acestea vor fi completate la zi, cu toate modificarile intervenite in relatiile de munca pâna la 31.12.2010 si certificate toate datele inscrise.

3. Inspectoratul Teritorial de Munca va preda carnetele de munca, apartinând salariatilor aflati în evidenta, angajatorilor care au optat, conform prevederilor Legii 130/1999 republicata, ca de completarea si gestionarea acestora, sa se ocupe inspectoratul. Termenul de predare prevazut pentru aceasta faza, fiind pâna la 30 iunie 2011, si are loc pe baza de proces verbal de predare-primire, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

4. De asemenea, tot pâna la 31 martie 2011, angajatorii care au primit aprobare pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca ale salariatilor proprii, la sediul unitatii, pe baza unor programari, vor prezenta carnetele de munca la ITM în vederea certificarii înregistrarilor efectuate de acestia privind modificarile intervenite în relatiile de munca pâna la data de 31decembrie 2010.

Angajatorii care pastreaza si completeaza carnetele de munca, le vor elibera titularilor în mod esalonat, dupa certificare, pâna la data de 30 iunie 2011, pe baza de proces-verbal, individual, de predare-primire.

Ca urmare a celor de mai sus, începând cu 31 ianuarie 2011, ITM nu va mai presta servicii de înregistrare si depunere a documentelor cu privire la încheierea,executarea, modificarea si încetarea raporturilor de munca ( contracte de munca, acte aditionale, decizii, state de plata ).

În corelatie cu decizia renuntarii la carnetele de munca, evidenta muncii prestate se va face pe baza Registrului General de Evidenta al Salariatilor, în format electronic ( Revisal ), reglementat de HG 161/2006, care va fi gestionat în continuare de catre Inspectia Muncii.

 

Pe site-ul MMFPS este pusă la dispoziţia celor interesaţi un Centralizator cu persoanele desemnate să furnizeze informaţii cu privire la modificările legislative referitoare la evidenţa muncii.

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/MassMedia/040111ANEXA.pdf 

zp8497586rq