14 Jan

Calendarul declaratiilor fiscale pentru luna ianuarie 2011

Până la 15 ianuarie 2011: – Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna decembrie 2010, formular 390 VIES. Reglementare: art. 156 indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 76/2010.

Pana pe 20 ianuarie 2011

formularul 010 pentru renuntarea  la calitatea de platitor de TVA – pentru persoane juridice

– formularul 070 pentru renuntarea  la calitatea de platitor de TVA – pentru persoane fizice autorizate

Atenţie! Persoanele impozabile care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, vor depune la organele fiscale competente, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA , în original.

Până la 25 ianuarie 2011: Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, trimestrial, semestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, trimestrului IV sau semestrului II 2010,după caz, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 2.238/2010;

– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cu termen lunar, trimestrial, semestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, trimestrului IV sau semestrului II 2010, după caz, formular 102. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 2.559/2010;

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, trimestrial, semestrial, anual pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, trimestrului IV, semestrului II, anului 2010, formular 300. Reglementare: art. 156 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 2.245/2010;

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, formular 301. Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 75/2010;

– De

claraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie 2010, formular 224. Reglementare: OMEF nr. 2.371/2007.

– Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabili (persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente pentru activităţi din România; persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice române pentru activităţi din România şi străinătate), formular 104, pentru trimestrul IV 2010. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008.

Declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, în semestrul II 2010, formular 394. Reglementare: OPANAF 702/2007; – Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, pentru semestrul II 2010, pentru notarii publici, formular 208. Reglementare: OMEF 1706/1889/C/2008;

– Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pentru trimestrul IV 2010, formular 225. Reglementare: OPANAF nr. 2600/2010;

Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent, formular 094. Reglementare: OPANAF nr. 7/2010;

– Declaraţie privind comunicarea proratei provizorii care va fi utilizată în anul 2011 de către plătitorii de TVA. Reglementare: art. 147 alin. 9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; – Situaţia principalilor indicatori realizaţi din exploatarea jocurilor de noroc, pentru obligaţiile trimestrului IV 2010, se depune la ANAF de organizatorii de jocuri de noroc. Reglementare: OUG nr. 77/2009.

Până la 31 ianuarie 2011:

 Declaraţia privind venitul estimat, formular 220. Se depune de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale care optează pentru schimbarea modului de impozitare în sistem real/normă de venit, folosit în anul 2011. Reglementare: OPANAF nr. 2.371/2007.

declaratia 010 privind optiunea taxarii la impozitul pe microintreprinderi 3% .

zp8497586rq

2 Responses to “Calendarul declaratiilor fiscale pentru luna ianuarie 2011”

 1. Iulia Says:

  Buna ziua,

  Sunteti un real ajutor. Va multumesc pentru timpul acordat, de-a ne informa cu noile noutati fiscale.
  Va multumesc pentru tot ceea ce faceti, pentru noi.
  Cu respect,.
  Iulia

 2. Mot Florica Says:

  Cel mai rapid calendar fiscal
  Multumesc