23 Mar

Calendarul declaratiilor fiscale in luna martie 2011

   MARTIE 2011    
15

martie

Depunerea  Declaraţiei anuale de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică  Formular 204  pentru anul trecut Asociaţiile fără personalitate juridică, prin asociatul desemnat C.F. art.86 alin. (4)

OMFP 2371/07

15

martie

Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse. HG 1620/2009

alin. (1) al pct. 5^2

15

martie

Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă

Formular (anexa 52)

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare HG 1620/2009

alin. (11) al pct. 113.1

15

martie

Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă  Formular (anexa 53) Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare HG 1620/2009

alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII

15

martie

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.

(alcoolul etilic şi a produse alcoolice)

CF  art. 206^58

HG 1620/2009

alin. (25) al pct. 111

15

martie

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular  Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile C.F. art. 206^50

HG 1620/2009

alin. (2) al pct. 105 

15

martie

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final C.F. art. 206^20

HG 1620/2009

alin. (22) al pct. 82

15

martie

Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular    Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii  C.F. art. 206^64

HG 1620/2009

alin. (9) al pct. 117.2

15

martie

Depunerea  situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia C.F. art. 206^55

HG 44/04, pct. 109.

15

martie

Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. I 2011 Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea fol

http://creditnoproblems.com/post/free-credit-counselor-55.html

osinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole conform CF art. 71

C.F.art.82 alin. (3)
15

martie 

Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F. C.F.art. 156^4

şi OPANAF 76/10

 25

 martie

Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine OUG 77/2009

Art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i), B

 25

 martie

Plata taxelor aferente licenţelor de organizare a jocurilor de noroc, precum şi taxele anuale aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, pentru jocuri loto şi pariuri mutuale – pentru anul în curs Compania Naţională “Loteria Română” – S.A. OUG 77/2009

Art. 14 alin. (2) lit. c)

25

martie 

Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România  pentru luna precedentă  Formular 224 Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România C.F.art.60

alin. (2)

OMEF  2371/07

25

martie 

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300

(format electronic)

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular)

C.F.art.156^2

alin. (1)

OPANAF 2245/10

25

martie 

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic) Persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune. C.F. art. 156^3

alin. (2)

OPANAF 75/2010

25

martie

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100  (format electronic)

  • lunar
 

Contribuabilii prevăzuţi în OMFP 101/2008,  anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.

  

 OPANAF 101/2008

 
  • alte termene
Contribuabilii prevăzuţi în OMFP 101/2008,  anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4  
25

martie 

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

Formular 112   pentru luna precedentă

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;

– Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului

C.F. art. 296^19

lit. e) şi f)

HG 1397/2010

zp8497586rq
zp8497586rq