08 Oct

AUTORIZARI SPECIALE PENTRU VANZARE CARBURANTI (PECO)

Pe data de 24 august 2009 s-a publicat in MO nr.585 Ordinul nr.1378/2009 pentru aprobarea Procedurii si conditiilor de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angro sau en detail produsele energetice prevazute la art. 175 alin (3) lit.a)-e) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

 

Printre agentii economici care sunt cei mai afectati de aceste masuri se numara statiile de carburanti ( PECO ) care cu greu isi permit investii in achizitionarea sistemelor de gestiune a stocurilor cu conectare la pompele de distributie carburanti si casele de marcat, investitii ce se ridica incepand de la minim 7.000 euro pentru o pompa.

 

Conform art.244 ^1 din Codul Fiscal :

” (5) Operatorii economici care desfăşoară activitatea de comercializare în sistem en detail de produse energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) sunt obligaţi să îndeplinească procedura şi condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la alin. (4), în termen de 90 de zile (24 noiembrie 2009) de la data publicării ordinului în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   (6) Desfăşurarea activităţii de comercializare de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (4), care nu îndeplinesc procedura şi condiţiile stabilite potrivit alin. (4), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei şi confiscarea sumelor rezultate din această vânzare.

   (7) Desfăşurarea activităţii de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (5), care nu îndeplinesc procedura şi condiţiile stabilite potrivit alin. (4), după termenul stabilit la alin. (5), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare şi oprirea activităţii de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1-3 luni.

 

In concluzie dupa data de 24 noiembrie cine vinde carburanti fara a fi inregistrat si fara sa detina atestatul de comercializare  risca sa i se confiste toate sumele rezultate din vanzare si o amenda e minim 20.000 lei.

 

Conform Procedurii  agentii economici care comercializeaza en-detail carburanti trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a putea solicita “ Atestatul de comercializare de produse energetice “ :

   a) să aibă înscrisă în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, activitatea de comercializare în sistem angro de produse energetice pentru unitatea de comercializare pentru care se solicită înregistrarea. Îndeplinirea condiţiilor va fi dovedită cu certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului în baza Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   b) societatea nu este declarată inactivă fiscal;

 

   c) societatea nu are datorii înscrise în certificatul de atestare fiscală;

 

   d) societatea nu se află în stare de insolvenţă conform Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

 

   e) spaţiul de comercializare să fie dotat cu rezervoare verificate metrologic, cu excepţia skid-urilor GPL. Îndeplinirea condiţiei va fi dovedită cu buletin de verificare metrologică şi certificat de calibrare, aflate în perioada de valabilitate;

 

   f) spaţiul de comercializare să fie dotat cu rigle gradate şi pompe de distribuţie carburanţi, verificate metrologic. Îndeplinirea condiţiei va fi dovedită cu buletin de verificare metrologică, aflat în perioada de valabilitate;

 

   g) spaţiul de comercializare să fie dotat cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu pompele de distribuţie carburanţi şi casele de marcat, care să permită monitorizarea mişcării produselor energetice şi determinarea în orice moment a cantităţilor intrate, ieşite, precum şi a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic şi furnizor;

 

   h) spaţiul de comercializare GPL trebuie să deţină obligatoriu avizul de instalare şi funcţionare emis de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) pentru deţinătorii/utilizatorii de skid-uri GPL. În situaţia în care reglementările tehnice ale instalaţiei GPL stipulează autorizarea şi verificarea tehnică prin directive europene, instalaţia GPL se supune regimului de autorizare şi verificare tehnică ISCIR, numai dacă prin această cerinţă nu se aduce atingere directivelor europene aplicabile. Personalul de deservire al unităţii de comercializare GPL trebuie să fie autorizat ISCIR;

 

   i) spaţiul de comercializare să fie dotat cu un sistem de supraveghere video a zonelor de descărcare în rezervoare. Stocarea imaginilor înregistrate se face pe o durată de minimum 20 de zile. Sistemul de supraveghere trebuie să funcţioneze permanent, inclusiv în perioadele de nefuncţionare a spaţiului de comercializare, chiar şi în condiţiile întreruperii alimentării cu energie electrică de la reţeaua de distribuţie;

 

   j) societatea nu a fost sancţionată cu sancţiunea contravenţională complementară a opririi activităţii de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1-3 luni.

 

 

 

Leave a Reply