31 Jan

Autofacturare protocol 2012 in cazul depasirii plafonului admis

Ce este autofacturararea?

Autofactura reprezinta documentul justificativ de inregistrare a taxei colectate atat in evidenta fiscala (jurnalul pentru vanzari) cat si in evidenta contabila.

Pe autofactura se inscrie:

-numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA al firmei care a inregistrat depasirea, atat la rubrica furnizor cat si la rubrica cumparator.

Pe acelasi document, drept specificatie, in loc de denumirea si descrierea bunurilor sau a serviciilor, se inscrie mentiunea depasire plafon protocol an fiscal 2012.

 

Cum se calculeaza plafonul de TVA ?

Conform art.21 alin 3 din Codul Fiscal :

Au deductibilitate limitata cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit. Astfel, din cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent şi amânat, cheltuielile de protocol, cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, iar din totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile.

Exemplu :

Venituri impozabile     = 150.000

Cheltuieli totale            = 140.000

Cheltuieli cu marfurile =135.000

Cheltuiei protocol        =     3.500

Cheltuieli cu impozit pe profit = 1.000

Alte cheltuieli nedeductibile =  500

Baza de calcul =150.000-135.000-500=14.500

Sau alt mod de calcul este :

Baza de calcul =150.000-140.000+3500+1000=14.500

La baza de calcul se aplica 2 % :  14.500*2%=290 protocol deductibil

Diferenta de protocol este nedeductibila : 3.500-290=3.210 protocol nedeductibil

 

In cazul in care s-a depasit limita de deductibilitate a TVA-ului in cazul protocolului, si in timpul anului 2012 s-a dedus TVA aferent acestui protocol, este necesar sa efectuam regularizarea TVA-ului . In cazul in care aferent protocolului inregistrat nu s-a dedus TVA, atunci nu este necesara regularizarea TVA-ului.

 

Monografie contabila privind regularizarea TVA-ului

Calculam TVA aferenta sumelor care depasesc limita legala impusa de lege pentru protocol ( protocol nedeductibil )

Exemplu :

protocol nedeductibil la care s-a dedus TVA =3.210 lei

TVA de regularizat 3.210 *24%=   770,4 lei

La sfarsitul anului 2012 se face urmatoarea inregistrare contabila :

635= 4428   770,4 lei ( TVA aferent protocolului nedeductibil )

In declaratia 101, aferenta anului 2012, cheltuiala in suma de 770,4 lei ( cont 635) este cheltuiala nedeductibila.

In anul preluam TVA-ul aferent cheltuielilor de protocol nedeductibile in jurnalul de vanzari si decontul de TVA aferent lunii martie 2013 prin autofacturare .Se face urmatoarea nota contabila:

4428=4427    770,4 lei

TVA-ul in suma de 770,4  lei se preia in decontul de TVA intocmit si depus pentru luna ianuarie 2013, la randul 16 regularizari taxa colectata din formularul de Decont 300 .

 

De ce emitem autofactura in luna ianuarie 2013 ?

Incepand cu anul 2012 Declaratia 101 aferenta anului 2011 are termen de depunere data de 25.03.2011 . Conform art 128 din Norme CF, taxa colectată aferentă depășirii se calculează și se include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă a depus sau trebuie să depună situațiile financiare anuale sau, după caz, declarațiile privind veniturile realizate, respectiv în anul următor celui în care au fost efectuate cheltuielile.

 

 

 

Leave a Reply