12 Nov

Atentie-termen 25.11.2010-transmitere on-line a declaratiilor fiscale pentru contribuabilii mijlocii si mari

Depunerea declaraţiilor electronice se realizează accesând portalul www.e-guvernare.ro prin următorul link : https://formularunic.e-guvernare.ro

Etapele pe scurt:

1. Obţineţi un certificat calificat de semnătură electronică emis de furnizorii autorizaţi: CertSign, DigiSign sau Trans Sped.
2. Instalaţi programul Adobe Reader 8.2.
3. Descărcaţi documentul de confirmare de pe portalul ANAF, completaţi-l, transmiteţi-l pe e-mail la furnizorul certificatului, primiţi-l semnat de acesta, apoi transmiteţi-l prin portal la ANAF (modulul Declaraţii electronice, opţiunea Înregistrare certificate calificate).
4. Listaţi, semnaţi şi ştampilaţi cererea de utilizare a serviciului de depunere electronică (formularul 150).
5. Privind împuternicirea de la contribuabil: în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat, se prezintă documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil. Dacă există calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, se prezintă documentul, în original şi copie, care atestă această calitate (acest document poate fi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale);
6. Prezentaţi documentele la orice unitate fiscală (împuternicirea, actul de identitate, formularul 150).
7. Aşteptaţi primirea pe e-mail a dreptului de utilizare a serviciului.
8. Accesaţi adresa www.e-guvernare.ro

Depunere declaraţii, Declaraţii ANAF (veţi fi redirecţionat pe portalul ANAF)
9. Descărcaţi formularele electronice .
10. Completaţi formularele de declaraţii.
11. Transmiteţi declaraţiile.
12. Examinaţi starea declaraţiilor transmise

Instrucţiuni de utilizare a serviciului de depunere a declaraţiilor – actualizate în data de 20.10.2010
Întrebări frecvente – Pentru depunerea declaraţiilor accesaţi meniul Depunere Declaraţii/Transmitere declaraţii

 Pentru informaţii suplimentare folosiţi următoarea adresă de e-mail (subiect depunere declaraţii).

  • Pentru informaţii referitoare la certificatele digitale folosiţi următoarea adresă de e-mail
  • Pentru informaţii referitoare la autentificarea pe portalul ANAF, în vederea vizualizării stării declaraţiilor depuse, folosiţi următoarea adresă de e-mailImportant: Datorită unor dificultăţi tehnice, domeniul yahoo nu accepta e-mail-urile transmise de domeniul mfinante. De aceea, vă rugăm, atunci cand transmiteţi e-mail-uri catre admin.portal@mfinante.ro să ne lasaţi o adresa de e-mail de contact care să conţina alt domeniu decat yahoo.

    Avertizare: În situaţia în care dupã un interval de 4 zile din momentul în care aţi aplicat de pe o adresã de e-mail de tipul: yahoo.* pentru activarea dreptului de a depune declaraţii electronice, chiar dacã nu aţi primit mesajele de confirmare a activãrii dreptului de a transmite declaraţii, vã rugãm sã încercaţi sã depuneţi declaraţiile electronice.

  • zp8497586rq