11 May

Acte necesare pentru suspendarea temporara a unei firme pe trei ani

Documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind suspendarea temporară a activităţii/reluarea activităţii societăţilor comerciale:

 1. Cerere de înregistrare (original);

2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii sau reluarea activităţii societăţilor comerciale (original);

3. Certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii

4. Declaraţia-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară la sediul social sau la sediile secundare ori în afara acestora activităţile declarate o perioadă de maxim 3 ani;

5. La reluarea activităţii:

– declaraţia-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării;

– certificatul constatator emis în baza declaraţiei-tip depusă la suspendarea activităţii.

6. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);

7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

– taxa judiciară de timbru, în original;

– timbre judiciare;

– taxe de registru;

– tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

NOTĂ:

– Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele sub semnătură, cu menţionarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.

– În cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.

– Soluţionarea cererii revine în competenţa judecătorului delegat care poate dispune administrarea şi a altor acte

doveditoare decât cele enumerate.

– Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru

completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului

registrului comerţului de pe lângă tribunal.

– Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).

– Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale, precum şi timbrele judiciare corespunzătoare, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, în acest caz urmând a se depune dovada achitării timbrului judiciar.

– Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

8 Responses to “Acte necesare pentru suspendarea temporara a unei firme pe trei ani”

 1. ana Says:

  as dori sa stiu si eu daca se poate trece de la srl la pfa,fara a schimba denumirea si tot restul de acte

 2. EXPERT CONTAB Says:

  pentru ancamazilu
  nu se poate\
  societatea trebuie suspendata sau lichidata, iar infiintarea PFA presupune un nou set de documente

 3. Octavia Says:

  Ma numesc Octavia si va intreb daca si o PFA PENSIONARA trebuie sa achite obligatiile impuse de OUG 59 / 2010 .
  Multe multumiri !

 4. EXPERT CONTAB Says:

  pentru Octavia
  Conform art.3 din OUG 58/2010 pensionarii ai sistemului public de pensii nu platesc contributii sociale.

 5. maier ramona Says:

  avem o intreprindere familiara care a fost suspendata pe o perioada de 3(trei)ani.la sfarsitul luni ianuarie aceasta suspendare expira.doresc sa stiu daca se mai poate prelungi suspendarea,pe ce perioada si ce acte mai trebuie depuse.va multumesc.

 6. EXPERT CONTAB Says:

  pentru maier ramona
  trebuie sa intrebati la Registrul comertului ce trebuie facut in continuare

 7. CLAUDIA TUDOR Says:

  ESTE POSIBIL CA SA SUSPENDEZI ACTIVITATEA UNEI FIRME SA AI CA ACT DE IDENTITATE PASAPORT IN LOC DE CI?
  SI SE POATE PRELUNGI SUSPENDAREA INCA 3ANI?

  MULTUMESC.

 8. EXPERT CONTAB Says:

  Pentru CLAUDIA TUDOR
  claudiasurduclaudina@yahoo.com
  trebuie sa intrebati la Registrul Comertului ce acte va sunt necesare pentru identificare.

Leave a Reply