Archive for December, 2011

29 Dec

TVA aferenta fondurilor europene-chelt.eligibila in 2012

HOTARARE nr. 1.135 din 9 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale 2012-01-01 .  TVA aferenta proiectelor finantate din FEN va deveni cheltuiala eligibila ART. I Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul […]

29 Dec

Get Your Ex Boyfriend Back

ORDIN nr. 2875/2011 privind aprobarea Nome Get Your Ex Boyfriend Back nclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale 2011-12 -09 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 871 din 9 decembrie 2011 Art. 1 Se aproba Nomenclatorul activitatilor independente pentru […]

29 Dec

Salariul minim in 2012

HOTARARE nr.1225/2011 din 14 decembrie 2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in temeiul art.108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art.164 alin. (1) din  legea 53/2003  – Codul Muncii, republicata,  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.  Art. 1. – Incepand cu data de 1 ianuarie 2012, salariul de baza minim […]