Archive for September, 2011

26 Sep

Cod Fiscal- Sinteza principalelor modificari fiscale

In data de 23.09.2011 ANAF a publicat o prezentare cu sinteza modificarilor aduse de Codul Fiscal download : ANAF-Sinteza modif.codului fiscal

23 Sep

Clarificari ANAF privind depunerea declaratiei 112

Ieri, 22.09.2011 ANAF a publicat circulara nr.406870 privind depunerea declaratiilor 112 dati click pentru download : Circulara_406870[1]    

23 Sep

Declaraţie privind opţiunea pentru depunerea lunară a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

 Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.154 a fost aprobat modelul şi conţinutul formularului „Declaraţie privind opţiunea pentru depunerea lunară a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”. Apasati link pentru descarcare :.formular optiune 112 pg.1 , formular optiune 112 pg.2  Formularul se […]

15 Sep

Modificări ale Codului Fiscal – Impozite şi taxe locale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627/02.09.2011, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 30/31.08.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Scutiri şi facilităţi privind impozitul pe clădiri Începând cu 1 octombrie 2011, consiliul […]

15 Sep

Modificări ale Codului Fiscal – Impozit pe profit

Opţiunea pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate Noile prevederi reglementează posibilitatea persoanelor juridice – societăţi comerciale, de a opta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial începând cu 1 ianuarie 2013 (anterior termenul era 1 ianuarie 2012). Fac excepţie de la această prevedere: – […]

15 Sep

Modificări ale Codului Fiscal – Taxa pe valoarea adăugată

  OG30/2011 Faptul generator pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii Faptul generator pentru prestările de servicii care determină decontări sau plăţi succesive, cum sunt serviciile de construcţii-montaj, consultanţă, cercetare, expertiză şi alte servicii similare, intervine la data la care sunt emise situaţii de lucrări, rapoarte de lucru, alte documente similare pe baza cărora se […]

15 Sep

Modificări ale Codului Fiscal – Impozit pe venit şi contribuţii sociale

Venituri neimpozabile De la 5 septembrie 2011, s-au introdus în categoria veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 42 alin. a) pe lângă ajutoare, indemnizaţii şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, şi  cele din fonduri […]

15 Sep

Anularea/reducerea penalităţilor de întârziere pentru obligaţiile fiscale restante la 31 august 2011

how can i get my ex back Prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627/02.09.2011, au fost reglementate o serie de modificări şi completări aduse Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, precum şi importante măsuri financiar-fiscale care au drept scop diminuarea poverii fiscale a contribuabililor prin încurajarea […]

15 Sep

Hotararea 500/2011 privind elemente Revisal-Registrul general al salariatilor

HOTARARE nr. 500/2011 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, precum si al art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. ART. 1 Prezenta hotarare stabileste metodologia de intocmire si completare a registrului general […]

07 Sep

Noi termene de depunere si plata a contributiilor salariale

Prin OG 30/2011 s-a modificat art.58 din Codul Fiscal – incepand cu veniturile salariale ale lunii octombrie 2011 Termenul de plata a impozitului Art. 58. — (1) Platitorii de salarii si de venituri assimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul afferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si […]