Archive for May, 2011

20 May

Modele fise de post conform noilor reglementari ale Codului Muncii

Conform noilor modificari ale Codului Muncii, trebuiesc corelate urmatoarele documente: – regulamentul intern; – fisa postului; – act aditional la contractual individual de munca; In toate aceste trei documente trebuiesc mentionate obiectivele de performanta, responsabilitatile postului si criteriile de evaluare, ce se stabilesc de la caz la caz in functie de activitatea societatii si de […]

10 May

Declaratia 200 privind venitul global pe anul 2010 PFA

200 Declaraţie privind veniturile realizate din România (OPANAF 233/2011) Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF) a publicat online o prezentare 2011 04-20-prezentare-anaf-declaratia-200-2011 cu precizari despre cum se declara veniturile obtinute de persoanele fizice in anul 2010 prin completarea si depunerea Declaratiei 200 “Declaratie privind veniturile realizate in Romania” Termenul limita de depunere a declaratiilor de […]