Archive for August, 2010

25 Aug

Modele declaratii lunare pentru PFA

Persoanele fizice autorizate trebuie sa depuna declaratii lunare pana la data de 25 a lunii urmatoare realizarii venitului. Modelul declaratiei ce se depune la Casa de Pensii de catre persoanele fizice se poate descarca de la adresa : http://www.cpmb.rdsnet.ro/noutati.htm respectiv, Declaratia de asigurare prevazuta la art.7 din anexa nr.2 la HG 791/2010 Modelul declaratiei ce […]

23 Aug

Modelul declaratiei pentru somaj pentru PFA incepand cu 01.07.2010

 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ  Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| / municipiului Bucuresti  DECLARAŢIE privind asigurarea în sistemul asigurărilor pentru şomaj a persoanelor fizice care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, pentru care se datorează contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. III alin. […]

23 Aug

Obligatii salariale PFA incepand cu luna iulie 2010

Incepand cu veniturile obtinute in luna iulie, PFA au obligatia de a plati contributii individuale de asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate si asigurari de somaj in conformitate cu dispozitiile OUG 58/2010 art. III alin. (2) , dupa cum urmeaza : – cota de 10,5% pentru asigurari sociale (CAS) – 5,5% contributia individuala pentru asigurari […]

20 Aug

Modificare decont de TVA incepand cu declararea pentru luna iulie 2010

S-a modificat formularul 300 DECONT DE TAXA PE VALOARE ADAUGATA prin Ordinul 2245/2010 ca urmare a modificarilor aduse Codului fiscal prin OUG nr.58/2010 si prin HG 768/2010.           Aspectele principale cu privire la intocmirea, modul de completare si de depunere a decontului de TVA care se utilizeaza incepind cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii iulie […]

20 Aug

In atentia platitorilor de TVA

In MO 534/30.07.2010 s-a publicat HG 768/2010 privind modificarile aduse Codului fiscal – Titlul VI “Taxa pe valoare adaugata”. Va prezentam citeva din modificarile si completarile aduse: –         Prevederea de la art.134 alin. 2 lit a) din Codul fiscal potrivit careia exigibilitatea taxei intervine la data emiterii unei facturi inainte de data la care intervine […]

20 Aug

In atentia platitorilor de TVA

Va prezentam citeva din modificarile si completarile aduse: –         Prevederea de la art.134 alin. 2 lit a) din Codul fiscal potrivit careia exigibilitatea taxei intervine la data emiterii unei facturi inainte de data la care intervine faptul generator, se aplica in situatia in care facturile totale ori partiale pentru o livrare de bunuri sau o […]