Archive for July, 2010

30 Jul

Raportare semestriala la 30.06.2010 termen 13.08.2010

Raportari contabile semestriale la 30 iunie 2010 pentru societatile comerciale Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru raportarile contabile semestriale la 30/06/2010 conform OMFP nr. 1879 din 22/06/2010. Aplicatia include instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite […]

06 Jul

Raportare 30.06.2010. Termen de depunere 13.08.2010.

A fost publicat in MO 447 din 1.07.2010 , Ordinul 1879/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici Acesta precizeaza : Programul de asistenţă este pus la dispoziţia operatorilor economici gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului […]

05 Jul

OUG 54/2010 aduce modificari la Legea 31/1990 privind declararea sediului social la organul fiscal

Conform OUG 54/2010 articolul 17 al Legii 31/1190 se modifică şi va avea următorul cuprins: ” ………………………. (3) La înmatricularea societăţii comerciale şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului: a) documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul […]

02 Jul

Proiect de lege privind eliminarea impozitului forfetar si reducerea TVA-ului pentru alimentele de baza

Comisia pentru buget a Camerei Deputatilor a adoptat miercuri un raport de admitere pentru proiectul de lege care vizeaza abrogarea impozitului forfetar introdus de Guvern anul trecut in luna mai. Actul normativ urmeaza sa intre in dezbatere in plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional. Comisia pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor […]

02 Jul

OUG 59/2010 majoreaza impozitele datorate de persoanele fizice pentru cladiri si masini. Actul intra in vigoare cu 1.07.2010 si modifica Codul Fiscal.

OUG 59/2010 modifica articolul 252 din Codul Fiscal ce  va avea următorul cuprins: “Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri Art. 252. – (1) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează: a) cu 65% pentru prima clădire în […]

01 Jul

Ordin nr.2101/ 2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

În vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, persoana înregistrată în scopuri de TVA trebuie să completeze şi să depună, la organul fiscal competent, următoarele: – formularul (095) „Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”, prevăzut în Anexa nr.2 a Ordinului 2101/2010 publicat pe 25.06.2010. Formularul se gaseste pe situl nostru la sectiunea programe – […]

01 Jul

Model-Cerere de inregistrare in registrul operatorilor intracomunitari-Formular 095

095 Cerere de înregistrare în / radiere din / Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 2101/2010).  În vederea înscrierii (radierii) în Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie să depună o serie de documente prevăzute în ordinul menţionat, printre care şi acest formular. Cererea se soluţionează în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării la organul fiscal. […]