Archive for April, 2010

30 Apr

S-a modificat Codul de Procedura Fiscala

OUG nr.39 a intrat in vigoare la data de 28.04.2010. Actul modifica si completeazaOUG 92/2003 Codul de procedura Fiscala. Printre cele mai importante modificari enumeram : –          Introducerea de la 1.07.2010 a noului sistem de calcul a dobanzilor si majorarilor de intarziere Dobanzile se vor calcula la fel ca majorarile de intarziere actuale iar cota […]

30 Apr

Circulara Ministerul de Finante privind despagubirile din asigurari

Urmare modificarilor legislative intervenite prin intrarea in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2008 a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si a Hotararii Guvernului nr. 1579/2007 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin […]

30 Apr

Ministerul de Finante a elaborat un ghid referitor la TVA-ul serviciilor de transport in 2010

Mediul de afaceri este confruntat cu o schimbare esenţială în ceea ce priveşte modul de abordare a serviciilor, şi în special a serviciilor de transport de bunuri ca urmare a transpunerii directivelor europene cunoscute sub denumirea pachetul TVA prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009. Această ordonanţă a modificat substanţial modul de determinare a […]

29 Apr

200 Declaraţie privind veniturile realizate de persoane fizice autorizare(OMEF 1815/2008) termen 17.05.2010

Descarca Formular 200  Se completează de către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din: activităţi independente (activităţi comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor (închirieri, arendă), din activităţi agricole (de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc.), din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen şi din transferul […]

29 Apr

Declaratii fiscale 2010 (decl. 100, 101, 102, 104, 110, 130, 300, 710) update 30.07.2010

Declaratii fiscale 2010 (decl. 100, 101, 102, 104, 110, 130, 300, 710) – iulie 2010 – decembrie 2010 Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru declaratiile fiscale conform cu: OPANAF nr.2238/ 28.07.2010 (declaratia 100 pentru an 2010, incepand cu luna iulie (07), OPANAF nr.1607/ 2009 (declaratia 101 pentru an 2009), OPANAF […]

26 Apr

Declaratia recapitulativa 390 – VIES pentru 2010 update 12.04.2010

Declaratia recapitulativa 390 – VIES pentru 2010 Programul pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic a fost inlocuit cu un PDF inteligent Precizari privind descarcarea formularelor Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru “390 VIES – Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri” conform cu OPANAF nr.76/ 21.01.2010.Pentru descărcarea […]

22 Apr

S-au micsorat penalitatile la stat de la 0.1% la 0.05%

Ministerul Finanţelor Publice a simplificat regimul de penalităţi pentru întârzierea la plata obligaţiilor fiscale, o măsură care vine în sprijinul agenţilor economici  În şedinţa de Guvern de astăzi a fost aprobată OUG pentru completarea şi modificarea Codului de Procedură Fiscală care prevede o reducere a dobânzilor de întârziere pentru creanţe bugetare de la 0,1% la […]

20 Apr

Rata dobanzii pentru imprumuturile in valuta in anul 2010

H.G.296 ce intra in vigoare din data de 15.04.2010 modifica nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta . Daca pentru anul 2009 nivelul ratei dobanzilor pentru imprumuturile in valuta a fost stabilit la 8 %, in anul 2010 este stabilit la 6%. Atentie la calcularea dobanzilor deductibile ce afecteaza profitul impozabil pentru imprumuturile in valuta. […]

07 Apr

Rambursarea TVA pentru importuri şi achiziţii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene

Direcţia Generală a Finanţelor Publice  informează contribuabilii persoane impozabile stabilite în România că pot beneficia de rambursarea TVA achitate pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru, procedând conform celor menţionate în documentarul fiscale de mai jos. Bunurile şi serviciile care fac obiectul rambursării TVA Bunurile şi serviciile achiziţionate pentru care se […]

07 Apr

Rambursarea automata (fara control) a TVA mai mic de 10000 lei

Ordin nr. 263/2010 din 22/02/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare         Potrivit noii proceduri, deconturile prin care se solicita rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei sunt considerate, in mod automat, cu risc fiscal mic, decizia de rambursare […]