Archive for February, 2010

23 Feb

Clarificari de la Ministerul de Finante privind declaratia 101 privind impozitul pe profit anual

Completarea declaraţiei anuale de impozit pe profit (101)

19 Feb

Certificarea declaratiilor anuale de impozit pe profit de catre consultanti fiscali

Pe data de 18.02.2010 au intrat in vigoare normele prevazute in anexa Hotararii nr.8/18.02.2010 prin publicarea acesteia in Monitorul Oficial. Normele prevad certificarea  declaratiilor fiscale anuale – ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea.   Normele  stabilesc principiile generale aplicabile activitatii de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane […]

18 Feb

Acordare a amânării la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen. In aceasta perioada se platesc majorari de 0,5%.

Se poate solicita  acordare a amânării la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen. Pe perioada amanarii la plata se platesc majorari de 0,5%. Daca in 2009 solutia gasita de guvern privind amanarea la plata a obligatiilor fiscal nu a avut success deoarece  OUG 92/2009 si OMFP 2321/2009 conform normelor metodologice publicate de atunci prevedeau […]

15 Feb

Indice de inflatie de 3,5%, la actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit

Pentru anul fiscal 2010, indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual este 3,5%, potrivit Ordinului ANAF nr. 200/2010 Ordinul MFP nr. 200/2010 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 101 din 15 februarie 2010. Din 2010 impozitul pe profit se plateste prin plati anticipate Contribuabililor platitori […]

15 Feb

Obligaţiile ce revin unei persoane impozabile române care aplică regimul special pentru microîntreprinderi (art.152 din Codul Fiscal) –neplatitoare de TVA referitor la înregistrarea în scopuri de TVA pentru AIC şi servicii şi la depunerea declaraţiilor fiscale

Luna Explicaţii Locul prest/AIC Persoana obligată la plata TVA Obligaţia înregistrării în scop de TVA cf.art.1531 Obligaţii declarative  I Este beneficiar în cadrul unui contract leasing de mijloace de transport; Finanţator persoană impozabilă din Turcia România Art.133 alin.2 Beneficiar Art.150 alin.2 Nu, prestatorul nu este din Comunitate art.1531 alin.1 lit.c, pct.67  alin.4 D 390 nu, […]

15 Feb

Obligaţiile cu referire la depunerea declaraţiei recapitulative ce revin unei persoane impozabile române înregistrată normal în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal care prestează/primeşte servicii către/de la alte persoane impozabile din alt stat membru

Explicaţii Locul prestării Persoana obligată la plata TVA Regimul fiscal Obligaţii declarative Este prestator în cadrul unui contract de transport bunuri pentru un beneficiar din Italia, transportă bunuri din Italia în Germania Italia Art.133 alin.2   Beneficiar Echivalentul din legislaţia statului membru pentru art.150 alin.2 Operaţiunea este taxabilă potrivit  echivalentului din legislaţia statului membru  pentru […]

12 Feb

Modificari la Codul Fiscal incepand cu anul 2010 referitoare la contractele de comodat.

Daca pana acum cei care aveau societati puteau sa-si foloseasca masina personala in scopul activitatii societatii prin inchirierea acestuia gratuita in baza unui contract de comodat, incepand cu anul 2010 in Codul Fiscal la art 62 si in Norme metodologice la pct.135, 135^1,136,137 apar modificari. Astfel daca societatea a facut investitii la bunurile mobile sau […]

12 Feb

Registre contabile obligatorii conform Legii contabilitatii :

Registrul-inventar– in acesta se înregistrează toate bunurile şi drepturile aferente desfăşurării activităţii şi serveşte ca document de înregistrare a bunurilor achiziţionate sau realizate, pe baza documentelor justificative.  Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, parafat şi înregistrat la organul fiscal teritorial se va completa lunar, prin preluarea totalului sumelor din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi obţinut cu […]

09 Feb

Situaţii financiare anuale – 2009 se depun la la Registrul Comerţului insotite de urmatoarele documente

Ce se depune Cererea de depunere situaţie financiară anuală la R.C. – formular ONRC nr. 11-10-187, completată conform instrucţiunilor de completarea documentului; Discheta / suport magnetic cu datele situaţiei financiare realizate cu programele de asistenţă puse la dispoziţie de MFP, şi care va conţine fişierele: 1. pentru situaţiile financiare ale societăţilor comerciale (formele prescurtat şi […]

05 Feb

Declaratia informativa 392 (pentru an 2009)

Declaratia informativa 392 (pentru an 2009) Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru “Declaratia informativa 392 privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii” conform cu OPANAF nr.1/ 03.01.2008. Actualizat in 15/01/2010 – vers.1.0.0