Archive for June, 2009

30 Jun

Programul prima casa, norme metodologice si criterii de eligibilitate

Guvernul a aprobat normele metodologice cu privire la Programul “Prima casă”, care include condiţii de creditare avantajoase pentru românii care doresc să-şi cumpere o locuinţă, a anunţat primul-ministru Emil Boc, la finalul şedinţei de Guvern. Monitorul Oficial nr. 0418 din 18 Iunie 2009 Actul nr. 717 din 17 Iunie 2009 Emitent: Guvernul României Hotărâre privind […]

30 Jun

Ghid practic privind reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni economice elaborat de Ministerul de finante

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale s-au prevăzut unele măsuri privind limitarea dreptului de deducere a TVA pentru achiziţiile de vehicule prevăzute la art. 145¹ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările […]

29 Jun

Bonurile fiscale nu mai pot fi inregistrate ca cheltuieli deductibile decat in anumite conditii

Deoarece Hotararea nr.105 din 2009 abroga HG.831/1997 ce reglementeaza printre alte formulare si bonurile fiscal, incepand cu data de 20.02.2009 cheltuielile efectuate  pe baza bonurilor fiscale nu mai pot fi considerate cheltuieli deductibile ( indifferent de valoarea lor ) decat in situatia in care bonul fiscal este insotit de factura, receptie,ordin de deplasare,decont de cheltuieli. […]

18 Jun

Modificarea procedurii cesionarii creantelor fiscale

    In Monitorul oficial nr. 365 / 2009 a fost publicata Legea nr. 194 / 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Aceasta lege modifica procedura cesionarii creantelor fiscale introdusa de OUG nr. 19 / 2008. Prin aceasta […]

17 Jun

Declaratii fiscale 2009 (decl. 100, 101, 102, 103, 104, 120, 130, 300, 710)

Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru declaratiile fiscale conform cu: OPANAF nr.1809/ 2008 , OPANAF nr.1746/ 2008. Actualizat in 16/06/2009 – vers.1.0.2

12 Jun

Amenda pentru neintocmirea corecta a chitantelor

Normă specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile din 27/11/2008   Publicat in MOF nr. 870bis – 23/12/2008   Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 870bis din 23/12/2008   Actul a intrat in vigoare la data de 23 decembrie 2008 si face parte din Ordinul 3512   CHITANŢĂ (cod 14-4-1)    1. Serveşte ca: […]

09 Jun

Formularul 092 pentru schimbarea regimului de TVA

Formular declaratie 092 download MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 371/2.VI.2009 ANEXA Nr. 5 I N S T R U C T I U N I de completare a formularului (092) „Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și […]

09 Jun

Atentie – Nu se declara adaosul comercial la Finante

Declararea adaosurilor comerciale la organul fiscal nu este necesara, deoarece art.1, lit.f din Legea Nr. 12 din  6 august 1990, republicată, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, publicata in M.  Of.  nr. 291 din  5 mai 2009ce mentioneaza :  „Constituie activităţi comerciale ilicite şi atrag răspunderea contravenţională sau penală, după caz, faţă de […]

09 Jun

Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative Vies (390)

Prevederi legale (introduse prin OUG 34/2009): •         Art. 33  După articolul 219 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 219^1, cu următorul cuprins:     “ART. 2191     […]

09 Jun

Modificari privind perioada fiscală de declarare a TVA

•         Prevederi legale  introduse prin OUG 34/2009: Articolul 1561, (61) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) – (6), pentru persoana impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:       a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă […]