Archive for May, 2009

11 May

Acte necesare pentru suspendarea temporara a unei firme pe trei ani

Documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind suspendarea temporară a activităţii/reluarea activităţii societăţilor comerciale:  1. Cerere de înregistrare (original); 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii sau reluarea activităţii societăţilor comerciale (original); 3. Certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii 4. […]

07 May

MODIFICARI PRIVIND PERIOADA FISCALA DIN PUNCT DE VEDERE AL TVA

CONFORM dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale  – persoanele impozabile care platesc TVA trimestrial vor trece la plata TVA-ului lunar in cazul in care fac achizitii intracomunitare      In cazul in care un contribuabil care depune decontul de TVA trimestrial […]

07 May

Noi reglementari privind declararea livrarilor/ achizitiilor intracomunitare de bunuri

” Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a modificat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 552/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri”.”   Ordinul nr. 788/2009 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 552/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile […]

07 May

CONTRAVENTII IN CAZUL DECLARATIILOR RECAPITULATIVE VIES (390)

Prin OUG nr. 34/2009, a fost introdus in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, un nou articol, art.219^1 – Contraventii in cazul declaratiilor recapitulative. Potrivit noilor reglementari, constituie contraventie depunerea de astfel de declaratii cu sume incorecte ori incomplete si se sanctioneaza cu amenda. Pana la momentul intrarii in vigoare a acestui […]

06 May

Codurile CAEN valabile din 2008

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/CAEN2008.htm

06 May

Codurile CAEN valabile în 2007

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/coduriCAEN2007.htm

06 May

CALENDARUL OBLIGAŢIILOR FISCALE – agentii economici,PFA – uri si altii

Aveti mai jos linkul calendarului fiscal pentru depunerea declaratiilor la Finante in anul 2009. http://www.anaf.ro/public/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gvY1PLEGczFzMP32ADAyMfPx93Z0sDQxNTY6B8JG55SwOSdFsGeLkZGBm7WoZ6GrsYGxiYE9AdDnItfttR5LGYD5I3wAEcDfT9PPJzU_ULckMjDDID0gGJs1rz/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfSjM1OVRDNkQ2SE1TMDAyTE5MR0M5MDE0UDE!/

06 May

15 mai 2009 – declararea impozitului pe venitul global

Nu uitati, Pe data de 15 mai 2009 se declara impozitul pe venitul global către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din: activităţi independente (activităţi comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor (închirieri, arendă), din activităţi agricole (de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc.), din operaţiuni de […]

06 May

Norme de aplicare pentru impozitul forfetar – HG 488/30.04.2009

I. IMPOZIT PE PROFIT   1.1.    Prin normele 111 -117 au fost stabilite metodologia de calcul şi limitele de aplicare a impozitului minim, aplicabil persoanelor juridice române şi sediilor permanente ale persoanelor juridice străine (cu excepţia persoanelor scutite potrivit art. 38 Cod fiscal), cu un numar de 4 exemple.   Exemplul I     O societate […]