Archive for January, 2009

27 Jan

Taxa pe pungi – Cine declara si plateste, la Fondul de Mediu?

De la 1 ianuarie 2009, romanii platesc o taxa pe fiecare punga de plastic, denumita si EcoTaxa, care se regaseste deja in pretul acestor ambalaje de desfacere. Introducerea taxei a generat confuzii printre comercianti, avand in vedere ca reglementarile legale prevad obligativitatea retinerii, platii si declararii EcoTaxei, la Fondul de mediu. Prin Ordonanta nr. 25/2008, […]

27 Jan

GOANA DUPA REDUCERI – Obligatii ale comerciantilor privind vanzarile de soldare

In perioada 15 ianuarie – 15 aprilie inclusiv, pot fi organizate vanzari de soldare, numai de catre comerciantii cu amanuntul, pentru produsele specifice sezonului toamna-iarna. Vanzarile de soldare se realizeaza cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului. nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata. Conform acestei ordonante, vanzarea de soldare este definita ca orice vanzare insotita […]

27 Jan

Spalarea banilor – noi modificari

Legislatia care se aplica in domeniul spalarii banilor este Legea 656/2002 modificata si completata cu OUG 53/2008.Legislatia in materie poata fi descarcata de site-ul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii banilor : www.onpcsb.ro. Aceste reglementari au aparut ca urmare a angajamentelor asumate in cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeana si necesitatii de […]

19 Jan

Declaratia privind impozitul pe profit pentru 2008 s-a modificat

Ordinul ANAF nr. 1809/2008 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2008. Ordinul vizeaza modificarea si completarea Ordinului ANAF nr.101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, […]

16 Jan

Confiscarea veniturilor aferente unor activitati nedeclarate la Registrul Comertului

Codul de procedura fiscala prevede confiscarea veniturilor ce sunt aferente unor activitati neautorizate. Prin autorizarea activitatii unei societati se intelege conform Legii 359/2004 actualizata inregistrarea unei declaratii pe proprie raspundere la Registrul Comertului privind toate activitatile desfasurate. In urma acestei declaratii Registrul Comertului elibereaza un certificat constatator in care se mentioneaza activitatile autorizate pe care […]

16 Jan

Coeficienti de salarizare conform Contractului Colectiv de Munca la Nivel National pe anii 2007-2010

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC LA NIVEL NATIONAL pe anii 2007-2010 Incheiat conform art. 10 si 11 din Legea nr. 130/1996, republicata, inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu nr. 2895/29.11.2006 Incepand cu data de 01.01.2009 a fost modificat salariul de baza minim brut garantat in plata la 600 lei pe luna conform […]

16 Jan

Nu uitati – notificare cifra de afaceri pentru 2008

Nu uitati de notificarea privind cifra de afaceri a anului 2008. Cifra de afaceri reprezinta rulajul cumulat al clasei 70 din balanta de verificare la luna decembrie 2008.  Cursul de schimb utilizat este cursul oficial BNR  din data de 31.12.2008 : 1 euro-3.9852 lei. Aceasta notificare se depune pana la data de 25.01.2009 la Administratiile Financiare. […]

08 Jan

Microintreprinderile vor plati in 2009 impozit de 3% pe venit

De la 1 ianuarie 2009 microintreprinderile vor plati un impozit de 3% aplicat asupra veniturilor. In anul fiscal 2008 acest impozit a fost de 2,5%. Impozitul pe veniturile microintrepinderilor este optional, persoanele juridice putand alege sa plateasca, fie acest impozit, fie impozitul pe profitul realizat. Conform Codului fiscal microintreprinderile sunt persoane juridice care indeplinesc cumulativ […]

08 Jan

SALARIUL MINIM INCEPIND CU 1 IANUARIE 2009

Hotărâre nr. 1051/2008 din 10/09/2008   pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată   Publicat in MOF nr. 649 – 12/09/2008   Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 649 din 12/09/2008   Actul a intrat in vigoare la data de 01 octombrie 2008 i       În temeiul art. […]

07 Jan

Contributii salariale si sociale valabile de la 1 ianuarie 2009

Ordonanta de urgentã nr. 226/2008 a abrogat OUG nr. 192/2008 (MO nr.815/2008) si stabileste urmãtoarele cote de contributii sociale (care se aplicã începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009): – Contributia de asigurãri de sãnãtate este de 5,5% pentru salariati si 5,2%pentru angajatori (la fel ca în decembrie 2008). Pentru persoanele asigurate facultativ (prevãzute la […]