29 Apr

200 Declaraţie privind veniturile realizate de persoane fizice autorizare(OMEF 1815/2008) termen 17.05.2010

Descarca Formular 200

 Se completează de către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din: activităţi independente (activităţi comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor (închirieri, arendă), din activităţi agricole (de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc.), din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen şi din transferul titlurilor de valoare (acţiuni). Citiţi şi explicaţiile de la formularul 020. Declaraţia se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

2 Responses to “200 Declaraţie privind veniturile realizate de persoane fizice autorizare(OMEF 1815/2008) termen 17.05.2010”

  1. crisan marius Says:

    Foarte bine zis. Chiar mi-a placut foarte mult.

  2. EXPERT CONTAB Says:

    Multumim mult,
    Tineti aproape ….

Leave a Reply