17 Mar

„EORI” –Inregistrare si Identificare a Operatorilor Economici in baza de date vamala

„EORI” –Program de Inregistrare si Identificare a Operatorilor Economici in baza de date vamala

Operatorii economici interesati, stabiliti in Romania, care doresc sa fie inclusi in baza de date vamala, vor solicita atribuirea numarului EORI in perioada 23 februarie – 31 martie 2009.

Pentru efectuarea operatiunilor vamale vom avea nevoie de un numar EORI.

Reglementarea care se ocupa de numarul EORI este Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 691/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind inregistrarea si identificarea operatorilor economici stabiliti in Romania, publicat in Monitorul Oficial nr. 106 din data de 20 februarie 2009.

1. Ce este numarul EORI?
Numarul EORI reprezinta Numarul de Inregistrare si Identificare a Operatorilor Economici.

Important
Numarul EORI este unic si valabil in relatiile operatorilor economici cu toate autoritatile vamale de pe teritoriul Uniunii Europene.

2. De ce a fost introdus numarul EORI?
Numarul EORI serveste drept referinta comuna in relatiile operatorilor economici cu autoritatile vamale de pe intregul teritoriu al Uniunii Europene, precum si pentru schimbul de informatii intre autoritatile vamale si intre autoritatile vamale si alte autoritati.

3. De cand se aplica numarul EORI?
Numarul EORI va fi utilizat incepand cu data de 1 iulie 2009 in relatiile operatorilor economici cu autoritatile vamale de pe intregul teritoriu al Uniunii Europene, precum si pentru schimbul de informatii intre autoritatile vamale si intre autoritat ile vamale si alte autoritati.

4. Cine atribuie numarul EORI?
Numar EORI se atribuie de catre directia regionala pentru accize si operatiuni vamale in a carei raza de competenta teritoriala este stabilit operatorul economic.

5. Cine este obligat sa obtina numarul EORI?
Au obligatia de a solicita numarul EORI operatorii economici, care, in cadrul activitatilor lor profesionale, exercita activitati reglementate de legislatia vamala, stabiliti in Romania. 

6. Cum se atribuie numarul EORI?
Acordarea numarului EORI se face pe baza unei cereri-model. Cererea se completeaza utilizandu- se aplicatia „EORI – RO“, manualul de utilizare si instructiunile de acces ale acesteia, aflate pe pagina  de internet a Autoritatii Nationale a Vamilor www.customs.ro, sectiunea „e-Customs“, subsectiunea EORI, Sistem informatic. Cererea se inregistreaza in aplicat ia „EORI-RO“, se tipareste si se depune, semnata si stampilata la directia regionala pentru accize si operatiuni vamale in a carei raza de competenta teritoriala este stabilit operatorul economic, impreuna cu fotocopii ale:

a) certificatului de inregistrare, eliberat de oficiul registrului comertului;
b) actului constitutiv si, dupa caz, modificarile si completarile ulterioare ale acestuia;
c) contractului de reprezentare, dupa caz;
d) documentelor din care rezulta numerele de identificare TVA.

Dupa verificarea documentelor, directia regionala pentru accize si operatiuni vamale acorda operatorului economic numarul EORI si transmite solicitantului, prin intermediul aplicatiei, o notificare de atribuire a numarului EORI la adresa de posta electronica indicata de acesta in cerere.

In situatiile in care operatorul economic nu a indicat in cerere o adresa de posta electronica, notificarea de atribuire a numarului EORI se inmaneaza solicitantului/ reprezentantului la sediul directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale.

Operatorii economici carora le-a fost acordat un numar EORI au obligatia sa notifice directia regionala pentru accize si operatiuni vamale care a atribuit numarul EORI asupra modificarii oricarora dintre datele cuprinse in cerere si documentele anexate la aceasta.

Sursa: Sursa: Portalul infotva.ro, www.infotva.ro

 

 

Leave a Reply